کودکان

قوام فروزان

به گزارش“خط خبر” به نقل از خبرگزاری مهر ، «الکل»،«مصرف مشروبات الکلی» و «جرم ناشی از شرب خمر»، سه کلیدواژه ای هستند که وقتی در کنار هم می آیند، ذهن افراد ناخودآگاه به سمت انسان هایی با شرایط سنی خاص و بازه سنی بالاتر از ۳۰ می رود، اما آنچه که واقعیت بیرون از مرزهای ذهنی بسیاری از ما می گذرد، حاکی از افزایش مصرف الکل و کاهش سن اولین مصرف و به طور کلی کاهش سن مصرف این نوع از مخدر ها است.

خط خبر

معضل کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست واقعیت تلخ بسیاری از جوامع یا کشورهاست که ریشه‌های آن به نهاد خانواده و جامعه بازمی‌گردد. کودکان بی‌سرپرست یا بد سرپرست به کودکانی گفته می‌شود که والدین خود را بر اثر حوادثی همچون تصادفات رانندگی یا مرگ از دست داده‌اند یا دارای والدینی هستند که رفتار مناسبی با فرزندان خود ندارند.

Categories: