زغال سنگ

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت صنعت و معدن باید پاسخگوی این موضوع باشد که چرا با مافیای واردات زغال سنگ برخورد نمی کند.
وزارت صنعت چرا با مافیای واردات زغال سنگ برخورد نمی کند/ معادن زغال سنگ ما در حال ورشکستگی هستند