دختران و پسران پرنده در یکی از پاساژهای تهران + عکس

نسخه مناسب چاپSend by emailنسخه PDF
دختر

پرش دختران و پسران از ارتفاعی بلند در یکی از پاساژهای تهران توجه حضار را به خود جلب کرد.

 به گزارش خط خبر ، چند دختر و پسر در یکی از پاساژهای تهران از ارتفاعی بلند اقدام به پرش کردند که این کار حاضران را در همه طبقات متوجه آنان کرد. این پرش از ارتفاع 40 متری اتفاق افتاد.

نوع پرش و حرکات آکروباتیک این جوانان نیز برای خریدارات و حاضران در این پاساژ جالب بود و همانطور که در عکس دیده می شود گویی همه حضار منتظرند تا چگونگی آغاز پرش و فرود این افراد را ببنند.

دیدگاه های شما