دادگاه

جنجالی‌ترین دادگاه‌های 22 سال اخیر

اختلاس ۱۲۳ میلیاردی
اولین اختلاس میلیاردی که پایش به رسانه‌ها باز شد، خیلی سریع به حکم رسید. فاضل خداداد از دوستان برادران رفیق‌دوست بود و گویا فعالیت‌های تجاری‌اش را با همکاری و مشاوره آنها انجام می‌داد.

جنجالی‌ترین دادگاه‌های 22 سال اخیر