جنجالی‌ترین دادگاه‌های 22 سال اخیر

جنجالی‌ترین دادگاه‌های 22 سال اخیر

اختلاس ۱۲۳ میلیاردی
اولین اختلاس میلیاردی که پایش به رسانه‌ها باز شد، خیلی سریع به حکم رسید. فاضل خداداد از دوستان برادران رفیق‌دوست بود و گویا فعالیت‌های تجاری‌اش را با همکاری و مشاوره آنها انجام می‌داد.

جنجالی‌ترین دادگاه‌های 22 سال اخیر