بانک

قاضی سراج

به گزارش خط خبر  رئیس سازمان بازرسی کل کشور  در آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان بوشهر با بیان اینکه «کار سازمان بازرسی مچ گیری نیست؛ بلکه پیشگیری است» افزود: اکثر مدیران و مسئولان نظام ما خوش‌نام، خدوم و پاک‌دست هستند. متأسفانه تعداد قلیلی هستند که برای مدیران خوش‌نام ما مشکل ایجاد می‌کنند که انشاء الله با عزم و هماهنگی که در سه قوه به وجود آمده خصوصاً جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بتوانیم همان مدیران اقل را از اکثریت مدیران خدوم جدا کرده و کشوری عاری از فساد داشته باشیم.