اقتصاد

 

آقای وزیر حتی از FATF می خواهد تا تیمی را به ایران بفرستد تا تمام اقدامات ایران در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در سه سال اخیر را از نزدیک بازدید کنند.

خط خبر- در یکی دو ماه اخیر، حملات علیه حضور ایران در FATF به حد اعلای خود رسید به گونه ای که دولت روحانی را به خیانت نیز متهم کردند و FATF را عامل نفوذ دشمنان در ایران و به شکست کشاندن جریان مقاومت در منطقه دانستند، برخی آن را کاپیتولاسیون بانکی نامیدند و گروهی دیگر ناله سر دادند که عزت کشور لکه دار شد... .

اقتصاد

جلسه کرسی علوم اجتماعی دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این جلسه سه طرح‌نامه نظریه پردازی «سرایت عملکرد و چینش منابع انسانی- مفاهیم جدید در حوزه مدیریت عملکرد»، «اقتصاد اسلامی و مسئله نظم» و « عدل شبکه ای»  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.