اسلام

قوام فروزان

به گزارش“خط خبر” به نقل از خبرگزاری مهر ، «الکل»،«مصرف مشروبات الکلی» و «جرم ناشی از شرب خمر»، سه کلیدواژه ای هستند که وقتی در کنار هم می آیند، ذهن افراد ناخودآگاه به سمت انسان هایی با شرایط سنی خاص و بازه سنی بالاتر از ۳۰ می رود، اما آنچه که واقعیت بیرون از مرزهای ذهنی بسیاری از ما می گذرد، حاکی از افزایش مصرف الکل و کاهش سن اولین مصرف و به طور کلی کاهش سن مصرف این نوع از مخدر ها است.