اگر اصلاح طلبان بدانند روحانی رای نمی‌آورد از وی عبور می‌کنند دبیر کل جامعه مهندسین گفت: اگر اصلاح طلبان به این نتیجه برسند که روحانی رای نمی آورد کاملاً عاقلانه است که از وی رد شوند.

نسخه مناسب چاپSend by emailنسخه PDF
خط خبر

به گزارش خبرنگار سیاسی خط خبر محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه مهندسین در پاسخ به سؤال خبرنگارن مبنی بر این‌که آیا بحث  بحث عبور از روحانی که در بین اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود به معنی افت محبوبیت در بین مردم است؟ گفت: تحلیل گران سیاسی همواره طوری صحبت می‌کنند که در آینده به بن‌بست نرسند و معمولاً حرف‌های کمّی می‌زنند این در حالی است که اگر اصلاح‌طلبان به این نتیجه برسند که روحانی رأی نمی‌آورد از وی رد می‌شوند و این اقدام کاملاً عاقلانه است و غیر از راهی وجود ندارد.
باهنر  افزود: اگر ما هم به این نتیجه برسیم که در بین اصول‌گرایان کاندیدایی وجود دارد که رأی نمی‌آورد از روی عبور خواهیم کرد.

وی این‌گونه سخن گفتن را حرف زدن کلی دانست و ادامه داد: این‌که  اصلاح‌طلبان در چه زمانی احساس کنند روحانی رأی نمی‌آورد و یا فردی با رأی بیشتری پیدا کنند به 7 الی 8 ماه آینده مربوط است.

دبیر کل جامعه مهندسین تأکید کرد: همه کنشگرهای سیاسی به دنبال فرصتی هستند تا فردی را پیدا کنند که همه شرایط را داشته باشند و علاوه بر آن رأی آور هم باشد این در حالی است که حتی در بین اصلاح‌طلبان اخبار متنوعی به گوش می‌رسد که عده‌ای اعتقاد دارند که غیر از روحانی شخص مناسبی وجود دارد و عده‌ای دیگر معتقدند که باید به‌جای وی فرد دیگری معرفی شود.

دیدگاه های شما